• Kurz pro úředníky orgánů státní správy seznamuje se základními otázkami souvisejícími s prevencí závažných chemických havárií a s úkoly, které je potřebné provádět při jejich vzniku. Cílem kurzu je pomoci správním úřadům v úsilí zabránit chemickým haváriím a zlepšit připravenost i samotný zásah, pokud taková havárie nastane. Kurz byl vytvořen v rámci řešení projektu CZ.1.02/5.1.00/10.09726 „Centrum prevence a omezování rizik závažných havárií“.